حذف ایران از میدان انرژی عراق در سایه نبود دیپلماسی اقتصادی 17 آبان 1399

حذف ایران از میدان انرژی عراق در سایه نبود دیپلماسی اقتصادی

غفلت از سرمایه گذاری در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، درحالی رخ می دهد که ایران دارای منابع انرژی غنی است که پشتوانه تجارب در حوزه تولید تجهیزات و فناوری را یدک می کشد، اما در سایه نبود دیپلماسی اقتصادی هر روز بخش بزرگی از بازارهای صادراتی انرژی را به کشورهای دیگر در منطقه و اروپا و امریکا واگذار می کند.