در مورد سخنگوی اصلاح طلبان و عضو ارشد بنیاد باران در نبض انرژی بیشتر بخوانید 02 آبان 1399

در مورد سخنگوی اصلاح طلبان و عضو ارشد بنیاد باران در نبض انرژی بیشتر بخوانید

دکتر داریوش قنبری هم کلاس دانشگاهی و هم ورودی دکتر مهدی صادقی در رشته علوم سیاسی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران