۲ برابر شدن ظرفیت تبدیل خودروهای عمومی 18 تیر 1399
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد

۲ برابر شدن ظرفیت تبدیل خودروهای عمومی

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دو برابر شدن ظرفیت دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.