احیای تالاب‌ها با تدبیر دولت 31 خرداد 1399

احیای تالاب‌ها با تدبیر دولت

تامین حقابه تالاب‌ها برای نخستین بار در دولت یازدهم به رسمیت شناخته و براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به تعیین حقابه و وزارت نیرو موظف به تامین آن شد که شواهد نشان می‌دهد نتیجه در کنار هم قرار گرفتن این دو نهاد موجب بهبود وضعیت تالاب‌های کشور شده، البته در این میان نقش بارندگی‌ها نیز نباید فراموش شود.