ترفند روس‌ها برای دور زدن لوله‌های گاز ایران/ تشویق تهران به بازار شرق برای چشم‌پوشی از اروپا 07 دی 1399

ترفند روس‌ها برای دور زدن لوله‌های گاز ایران/ تشویق تهران به بازار شرق برای چشم‌پوشی از اروپا

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی بهترین مسیر برای ایران عراق و سوریه و عبور از مسیر دریا برای رسیدن به اروپا است، این خط سال‌ها قبل هم تحت عنوان خط لوله اسلامی مطرح بود، که البته شرط آن هم این است که امنیت در این کشورها برقرار شود.