بازدید مدیر عامل گروه پتروپارس  و هیئت همراه از پتروشیمی دهدشت 28 خرداد 1399
گزارش تصویری

بازدید مدیر عامل گروه پتروپارس و هیئت همراه از پتروشیمی دهدشت

مدیر عامل گروه پتروپارس و هیئت همراه از پتروشیمی دهدشت بازدید به عمل آورد.