اثر ایران و آمریکا بر نفت دوران بایدن 22 آبان 1399

اثر ایران و آمریکا بر نفت دوران بایدن

این تحلیلگر بلومبرگ می‌گوید: «من انتظار کاهش ناگهانی تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا را تحت دولت بایدن ندارم.» به گفته او، با وجود اینکه بازگشت آمریکا به برجام یکی از سیاست‌های بایدن عنوان شده، ممکن است در اولویت آنها نباشد. در واقع از نظر لی، دولت بایدن اجازه نخواهد داد این دو کشور بدون از دست دادن اهرم فشار به وضعیت سابق خود بازگردند.