توصیه نماینده مجلس به مردم 26 مرداد 1399
مجلس بی اطلاع از روش طرح روحانی؛

توصیه نماینده مجلس به مردم

مجلس شورای اسلامی اطلاعی از تصمیم نحوه‌ی فروش نفت در بورس ندارد، پس مردم حواس‌شان جمع باشد تا همچون بازار بورس گرفتار نشوند.