دلایل یخ زدن کنتور/ با یخ زدگی کنتور آب چه کنیم؟ 21 آذر 1399

دلایل یخ زدن کنتور/ با یخ زدگی کنتور آب چه کنیم؟

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفای منطقه ۲ تهران گفت: یخ زدگی کنتور آب به دلیل قرار گرفتن کنتور در عمق نامناسب، عدم پوشش مناسب حوضچه کنتور و انتقال یخ زدگی از تاسیسات به داخل کنتور است.