یک میلیون کارت سوخت معطل در دفاتر پست 04 شهریور 1398

یک میلیون کارت سوخت معطل در دفاتر پست

یک مقام مسئول در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران گفت که بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه های معطله شرکت پست باقی مانده است.