خشکی دشتها فقط ۱۵ درصد بهبود یافته است 14 اردیبهشت 1399
با وجود بارش فراوان

خشکی دشتها فقط ۱۵ درصد بهبود یافته است

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امورمشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ۷۵ درصد دشت‌های کشور با وحود بارش‌های خوبی که پارسال اتفاق افتاد همچنان با روند خشک روبرو هستند.