کاهش مصرف برق در تابستان با دو راهکار اصلی 24 خرداد 1399

کاهش مصرف برق در تابستان با دو راهکار اصلی

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال فرایندمدیریت مصرف برق در تابستان از دوجنبه کاهش ساعت کار و تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش دنبال می‌شود.