سرقت ۲۲ میلیون بشکه نفت در نیجریه طی ۶ ماه 09 شهریور 1398

سرقت ۲۲ میلیون بشکه نفت در نیجریه طی ۶ ماه

نیجریه ۲۲ میلیون بشکه نفت خود را در نیمه اول سال جاری به خاطر دزدی از دست داد.