ایران چند دریاچه نمک می خواهد؟! 01 آبان 1398

ایران چند دریاچه نمک می خواهد؟!

طرح ۱۴ ساله انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران درحالی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که همچنان منتقدان زیادی دارد. بسیاری از کارشناسان خشک شدن دریای خزر را مهم‌ترین دلیل مخالفتشان می‌دانند.