دریاچه ی خشکی که به چاه هایش آب می دهد 09 خرداد 1399

دریاچه ی خشکی که به چاه هایش آب می دهد

در حالی که طی چند مدت اخیر به دلیل بارشهای مناسب تمام دریاچه‌های استان فارس از جمله بختگان و کافتر آبگیری شده‌اند اما دریاچه پریشان به عنوان یکی از مهمترین دریاچه‌های آب شیرین کشور همچنان خشک است.