اختصاصی نبض انرژی/بودجه بندی مجلس طی دوران بایدن نیز به نفت متکی نخواهد بود /درآمد نفت به «خودِ نفت» اختصاص خواهد یافت! 11 آذر 1399
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی:

اختصاصی نبض انرژی/بودجه بندی مجلس طی دوران بایدن نیز به نفت متکی نخواهد بود /درآمد نفت به «خودِ نفت» اختصاص خواهد یافت!

مصطفی نخعفی: بودجه بندی مجلس، با وجود پیروزی بایدن در انتخابات، و احتمال تغییرات ناشی از بازگشت امریکا به برجام و تغییرات در صادرات و بازار نفت و انرژی ایران، اتکای صد در صد به درآمدهای نفتی نخواهد داشت.