صادرات برق ایران به عراق افزایش خواهد یافت 10 آبان 1398

صادرات برق ایران به عراق افزایش خواهد یافت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گفت: با همکاری خوب دولت عراق امکان افزایش صادرات برق ایران به این کشور در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.