آخرین مانع اجرای نورداستریم 2 رفع شد 12 مهر 1399
دانمارک آخرین مانع خط لوله گاز روسیه به اروپا را برطرف کرد

آخرین مانع اجرای نورداستریم 2 رفع شد

اعلامیه DEA در حالی مطرح می شود که اخیراً برخی سیاستمداران در آلمان و اتحادیه اروپا به دلیل ادعای مسمومیت الکسی ناوالنی، از چهره های مخالف دولت روسیه، خواستار تحریم و حتی پایان دادن به پروژه نورد استریم 2 شده اند.

طرح دانمارک برای احداث جزایر انرژی بادی 13 خرداد 1399

طرح دانمارک برای احداث جزایر انرژی بادی

دانمارک به‌‌تازگی طرح تازه‌‌ای را برای احداث جزایر انرژی در دست بررسی قرار داده است که درصورت پیاده‌‌سازی، ظرفیت نیروگاه‌‌های بادی فراساحلی این کشور را به سه برابر خواهد رساند.