ارزآوری کودهای فسفاته با حضور دانش بنیان ها 21 اردیبهشت 1399

ارزآوری کودهای فسفاته با حضور دانش بنیان ها

فناوران کشور با تولید محصولی دانش بنیان در حوزه کشاورزی از خروج ۸۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کردند. کودهای فسفاته «ایران ساخت» محصولی است که جایگزین نمونه‌های خارجی شده است.