نماینده ایران در اوپک به کما رفت 15 اردیبهشت 1399

نماینده ایران در اوپک به کما رفت

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در یکی از بیمارستان های تهران به کما رفت.