80 درصد بخار بنزین به بنزین قابلیت تبدیل دارد 09 خرداد 1399

80 درصد بخار بنزین به بنزین قابلیت تبدیل دارد

معاون دفتر هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت:​ ۷۰ تا ۸۰ درصد بخار‌های بنزین جایگاه‌های عرضه سوخت قابلیت تبدیل شدن به بنزین را دارد و می‌توان از هدررفت بنزین و آلودگی هوا جلوگیری کرد.