چین خورشید مصنوعی ساخت 15 آذر 1399

چین خورشید مصنوعی ساخت

راکتور آزمایشی گرماهسته‌ای بین‌المللی بزرگترین پروژه همجوشی هسته ای جهان است که قیمت آن حدود 20 میلیارد یورو (24 میلیارد دلار) می باشد. این پروژه با مشارکت 35 کشور ساخته شده و انتظار می رود در سال 2025 تکمیل شود.