فروش اعتباری خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی 04 شهریور 1398

فروش اعتباری خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی

مجتمع‌های پتروشیمی با هدف حمایت از تولید داخل و تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی، آماده فروش اعتباری محصولات خود هستند.