ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید 07 خرداد 1399

ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران بر ضرورت خودکفایی و خوداتکایی در سال جهش تولید تأکید کرد.

عبور از خودکفایی در تولید بنزین 24 بهمن 1397
صرفه جویی هزار میلیارد دلاری با قطع واردات بنزین؛

عبور از خودکفایی در تولید بنزین

با راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پرونده واردات بنزین را بسته شد و ایران در تولید بنزین به خودکفا رسید؛ این اتفاق در حالی افتاد که قبل از خودکفایی در تولید بنزین، روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد.