فوول ترین خودروی برقی خوردوان با محور انرژی پاک 27 مهر 1399
خودروی تمام خودران جنرال موتورز

فوول ترین خودروی برقی خوردوان با محور انرژی پاک

جنرال موتورز می گوید اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا اجازه آزمایش خودروهای خودران جنرال موتورز را صادر کرده است و این خودروها بدون حضور راننده انسانی به حرکت درخواهند آمد.