خودروی برقی ایرانی با محور انرژی پاک 22 مهر 1399

خودروی برقی ایرانی با محور انرژی پاک

برخی از پروژه‌های کلان جتکو از سوی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است و باعث شده تا با سایر مجموعه‌های دانش بنیان و استارت آپ نیز مرتبط شویم.