برخی خودروهای گازسوز مانند بمب متحرک عمل می کنند 12 مهر 1399
رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت:

برخی خودروهای گازسوز مانند بمب متحرک عمل می کنند

متأسفانه دولت برای این قضیه هیچ برنامه‌ای هم ندارد که بتواند درست انجام دهد. شلوغی جایگاه های سوخت سی ان جی باعث می شود که مردم استفاده از سوخت بنزین را ترجیح دهند. در واقع بسیاری از ماشین‌های دوگانه سوز به این دلیل که در صف نباشند بنزین می‌زنند که این موضوع به یک فرهنگ سازی و زیرساخت مطلوب نیاز دارد.

ایمن‌تر بودن خودروهای گازسوز، از خودروهای بنزینی 31 تیر 1399

ایمن‌تر بودن خودروهای گازسوز، از خودروهای بنزینی

در دنیا هیچ خودروی گازسوزی را نداشتیم و هیچ گزارشی منتشر نشده است که یک خودروی گازسوز در حال حرکت منفجر شده باشد و یا آتش گرفته باشد مگر انکه توسطصاحب خودرو دستکاری شده باشد.