اختلاف نظر محیط زیست و خودروسازان 05 مرداد 1399

اختلاف نظر محیط زیست و خودروسازان

نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی یک کار فراسازمانی است و با همکاری چندین سازمان باید شکل بگیرد، بدین معنا که خودروساز خودرو را تأمین کند و فرآیند اسقاط توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور انجام شود که در این صورت شاهد انباشت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی نخواهیم بود.

افزایش تعداد دفعات مراجعه خودروهای فرسوده به مراکز معاینه فنی جهت حفظ محیط زیست 02 مرداد 1399

افزایش تعداد دفعات مراجعه خودروهای فرسوده به مراکز معاینه فنی جهت حفظ محیط زیست

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران پیشنهاد داد حالا که سن فرسودگی خودرو ها ابطال شده، بنا بر نظر سازمان محیط زیست، تعداد دفعات مراجعه اینگونه خودروها به مراکز معاینه فنی افزایش یابد.