چالش جایگاهداران با کووید ۱۹ /بررسی عدم استقبال از خودروهای دوگانه سوز 22 اردیبهشت 1399

چالش جایگاهداران با کووید ۱۹ /بررسی عدم استقبال از خودروهای دوگانه سوز

کیفیت پایین، پیمایش کم این خودروها با سوخت CNG، استهلاک زیادتر موتور به دلیل طراحی محفظه احتراق موتور برای سوخت بنزین، جانمایی مخزن در صندوق عقب خودرو و اشغال فضای صندوق عقب، از دلایل این عدم اقبال است.