کدام خودرو ها اولویت دوگانه سوز شدن رایگان را دارند؟ 28 اردیبهشت 1399

کدام خودرو ها اولویت دوگانه سوز شدن رایگان را دارند؟

در حالی که ثبت نام رسمی برای تبدیل رایگان خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز برای تاکسی ها و وانت بارها آغاز شده، این سوال مطرح است که چه کسانی در اولویت قرار گرفته و زودتر نوبت مراجعه به کارگاه های مجاز به آنها داده می شود.