لوله های پلی اتیلین و اتصالات و ضرورت توسعه بازار جدید 28 اردیبهشت 1399

لوله های پلی اتیلین و اتصالات و ضرورت توسعه بازار جدید

در پنجاه سال گذشته تولید و کاربرد لوله پلی اتیلن و اتصالات آن پیشرفت‌های شگرفی داشته است.