از پتروشیمی خمین تا پایان سال بهره برداری می شود 16 تیر 1399

از پتروشیمی خمین تا پایان سال بهره برداری می شود

مدیر سایت پتروشیمی خمین این واحد تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.