جدیدترین تحریم  آمریکا علیه خط لوله گاز نورد استریم ۲ 05 آذر 1399

جدیدترین تحریم آمریکا علیه خط لوله گاز نورد استریم ۲

مقامات آمریکا پیش از این هم بارها و بارها از نورد استریم ۲ انتقاد کرده و تهدید کرده بودند که این پروژه را تحریم خواهند کرد. این در حالی است که هدف از این پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان و دریای بالتیک می‌باشد.

جدیدترین تحریم شدید آمریکا علیه خط لوله گاز نورد استریم ۲ 30 مهر 1399

جدیدترین تحریم شدید آمریکا علیه خط لوله گاز نورد استریم ۲

مقامات آمریکا پیش از این هم بارها و بارها از نورد استریم ۲ انتقاد کرده و تهدید کرده بودند که این پروژه را تحریم خواهند کرد. این در حالی است که هدف از این پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان و دریای بالتیک می‌باشد.