نشت ۹ هزار بشکه نفت از خط لوله کانادایی 12 آبان 1398

نشت ۹ هزار بشکه نفت از خط لوله کانادایی

معادل بیش از ۹ هزار بشکه نفت از خط لوله کی‌استون در داکوتای شمالی نشت کرده که دومین نشتی قابل توجه این خط لوله در دو سال اخیر است.