خط لوله تاپ و فرصت ایران برای صادرات گاز به اروپا 16 دی 1399

خط لوله تاپ و فرصت ایران برای صادرات گاز به اروپا

رئیس کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه کشور ما باید فرماندهی واحد در برابر دیپلماسی انرژی داشته باشد، گفت: مبحث دیپلماسی اقتصادی و انرژی باید زیرمجموعه دیپلماسی سیاسی مدنظر باشد، یعنی وزارتخانه‌های مربوطه باید با هم هماهنگ باشند و سیاست واحد و آینده‌نگرانه‌ داشته باشیم. به گزارش ایلنا، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) روز […]