توقف صادرات گاز روسیه به ترکیه 23 تیر 1399

توقف صادرات گاز روسیه به ترکیه

برخی منابع اعلام کردند که صادرات گاز روسیه به ترکیه با خط لوله بلو استریم از ماه مه متوقف شده است.