صادرات برق به عراق و دریافت مطالبات چه شد؟ 19 خرداد 1399
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد:

صادرات برق به عراق و دریافت مطالبات چه شد؟

تاکنون 50 درصد مطالبات پرداخت شده و بقیه هم در مرحله پرداخت است.