کولرهای گازی 5 برابر کولرهای آبی برق مصرف می کنند 18 خرداد 1399

کولرهای گازی 5 برابر کولرهای آبی برق مصرف می کنند

مشاور مدیرعامل توانیر، مصرف برق کولرهای گازی را 5 برابر کولرهای آبی دانست و گفت: با همیاری مردم و تلاش صنعت برق، تابستان را بدون قطعی برق پشت سر خواهیم گذاشت.