عربستان ۳۰ هزار تن بنزین از هند خرید 13 مهر 1398

عربستان ۳۰ هزار تن بنزین از هند خرید

آرامکو ۳۰ هزار تن بنزین از شرکت ریلاینس اینداستریز هند پس از حمله ها به تاسیسات نفتی عربستان خرید.

هند برای خرید نفت از تهران باید پا سفت کند 24 شهریور 1398

هند برای خرید نفت از تهران باید پا سفت کند

«ماداو داس نپلات» کارشناس و تحلیلگر هندی روز شنبه نوشت: هند برای از دست ندادن سرمایه گذاری های استراتژیک خود در بندر چابهار باید خرید نفت از ایران را از دست ندهد.