اجبار به نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام مشترکان پر مصرف 26 تیر 1399

اجبار به نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام مشترکان پر مصرف

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر پنج میلیون مشترک پر مصرف در کشور وجود دارد که می توان آنها را تشویق و الزام کرد تا هر کدام یک کیلو وات روی پشت بام خود داشته باشند، بدین طریق ۵۰۰۰ مگاوات تولید تجدیدپذیر خواهیم داشت.