افزایش تولید برق در خراسان جنوبی با انرژی‌های پاک 06 مرداد 1399

افزایش تولید برق در خراسان جنوبی با انرژی‌های پاک

دالان‌های بادی مناسب و روزهای آفتابی خراسان جنوبی در اغلب فصول سال مزیت اقتصادی است که مورد توجه دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر قرار گرفته و منجر به افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر شده است.

بهره‌برداری از ۲۵۰ پروژه صنعت آب و برق با الف – ب ایران 11 خرداد 1399
این هفته خراسان جنوبی

بهره‌برداری از ۲۵۰ پروژه صنعت آب و برق با الف – ب ایران

وزیر نیرو گفت: امسال در ادامه پویش هر هفته الف- ب- ایران، ۲۵۰ طرح صنعت آب و برق با سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

۵۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی در خراسان جنوبی اختصاص یافت 16 مهر 1398

۵۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی در خراسان جنوبی اختصاص یافت

وزیر نیرو گفت: موافقت‌نامه تکمیل مجتمع‌های آبرسانی خراسان جنوبی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شد که گام مهمی در افزایش جمعیت برخوردار از آب پایدار است.

سازگاری با کم‌آبی در استان پایلوت کشور 03 مهر 1398

سازگاری با کم‌آبی در استان پایلوت کشور

سند سازگاری با کم‌آبی که امسال نخستین بار در کشور به صورت پایلوت برای استان خراسان جنوبی در شورای عالی آب تصویب شد، برنامه جامع و عملیاتی برای مدیریت منابع آب موجود است و نتایج آن قابلیت الگوبرداری برای سایر مناطق کشور را دارد.