تصویب لایحه برای توسعه تأسیسات آبفا در شورای شهر تهران 29 اردیبهشت 1399

تصویب لایحه برای توسعه تأسیسات آبفا در شورای شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه "تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب" را تصویب کردند.