صادرات ۶۲۵ هزار دلاری خاویار طی ۸ ماه 24 آذر 1399

صادرات ۶۲۵ هزار دلاری خاویار طی ۸ ماه

سخنگوی گمرک تصریح کرد: بیشترین میزان خرید ۲۲۰ کیلوگرم و کمترین خرید نیز یک کیلوگرم بوده که متوسط ارزش هر کیلوگرم خاویار در مدت زمان ۸ ماهه امسال، ۵۱۴ دلار و ۵۰ سنت ارزش گذاری شده است.