رمزگشایی از یک گشایش اقتصادی 21 مرداد 1399
آیا فروش اوراق نفتی معامله برد-برد است؛

رمزگشایی از یک گشایش اقتصادی

مروز مردم نفت را بشکه‌ای 35 دلار می‌خرند، اگر بعد از کرونا به 60 دلار برسد، قطعا کسی که اوراق را می‌خرد سود می‌کند. دولت هم سود می‌کند زیرا کشور را با هزینه کمتری اداره می‌کند، عامه مردم سود می‌کنند، زیرا کالا گران نمی‌شود.