سلب یک سمت مهم از وزیر انرژی عربستان 12 شهریور 1398

سلب یک سمت مهم از وزیر انرژی عربستان

درست چند روز پس از این که خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی کنترل نیمی از زیرمجموعه تحت کنترل خود را از دست داد، از سمتش به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت نفتی دولتی آرامکو برکنار شد.