اگر اروپایی‌ها نفت ایران را بخرند، به برجام برمی گردیم 12 شهریور 1398

اگر اروپایی‌ها نفت ایران را بخرند، به برجام برمی گردیم

دکتر حسن روحانی گفت: اگر اروپایی‌ها بتوانند نفت ما را بخرند یا پیش‌خرید کنند در این‌ صورت شرایط تسهیل می‌شود و ما می‌توانیم به اجرای دوباره برجام برگردیم.