کشف 40 میلیارد ریال تجهیزات چاه های نفت قاچاق در اهواز 06 اسفند 1397

کشف 40 میلیارد ریال تجهیزات چاه های نفت قاچاق در اهواز

 اقتصاد ایران: فرمانده انتظامی خوزستان گفت: انبار لوازم و تجهیزات چاه های نفت قاچاق به ارزش 40 میلیارد ریال در یکی از مناطق شهرستان اهواز کشف شد