‌افزایش ۱۳ درصدی مسافران مترو پس از سهمیه‌بندی بنزین 26 آذر 1398

‌افزایش ۱۳ درصدی مسافران مترو پس از سهمیه‌بندی بنزین

شهردار تهران با اشاره به ‌افزایش ۱۳ درصدی مسافران مترو پس از سهمیه‌بندی بنزین، گفت: حدود دو هزار واگن مترو کم داریم تا بتوانیم فاصله مسافرگیری در خطوط تاسیس شده را به ۲.۵ دقیقه برسانیم.