سهم ۲۶ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق جهان 22 مهر 1398

سهم ۲۶ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق جهان

رئیس چهارمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: سال ٢٠١٨ بیش از ٢٦ درصد کل انرژی مصرفی جهان از منابع تجدیدپذیر تامین شده است.