مشکل فاضلاب اهواز در گرو تکمیل شبکه جمع آوری آبهای سطحی است 17 آذر 1398

مشکل فاضلاب اهواز در گرو تکمیل شبکه جمع آوری آبهای سطحی است

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: مشکل پس زدگی فاضلاب شهر اهواز علاوه بر تکمیل شبکه فاضلاب، نیازمند تکمیل شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی است که مدیریت شهری باید برای آن اقدام کند.